کلینیک پوست و مو و لیزر

صاحب کوثر

لیزر الکساندرایت-NdYag 2016 کندلا آمریکا

لیزر الکساندرایت-NdYag  2016 کندلا آمریکا

امـروزه لیزر به عنوان بهترین،موثرترین و سریعترین روش از بین بردن مـوهای ناخواسته جای خـود را در سراسر دنیا باز کرده اسـت.

اشعه لیزر بدون آنکه به سطح پوست آسیبی وارد کند، وارد پوست می شود و جـذب فولیکول های  مـو می گردد. بدین ترتیب به طور همزمان صدها فولیکول مو تخریب می شود.

ویژگی لیزر الکساندرایت :

* موثرترین و به روزترین دستگاه لیـزر در دنیا

* استفاده از دو طول موج مختلف لیزرالکساندرایت

 و اندیگ، مناسب انواع پوست

* دارای سیستم خنک کننده قوی برای درمـان

* بدون درد و بدون عوارض