کلینیک پوست و مو و لیزر

صاحب کوثر

پاک کردن تاتو

پاک کردن تاتو

لیـزر بهترین روشی است که در حال حاضر برای محو تاتو به کار می‌رود.

نور لیـزر از روی پوست عبور می‌كند و در زیر پوست به جوهر تاتو می‌رسد و تركیب رنگدانه‌های آن را می‌شكند.

 دفع این رنگدانـه‌ها از بدن چند هفتـه‌ای طول می‌كشد.  برای از بین بردن تاتو، به چندین جلسه لیزر نیاز  است كه حتما بایـد به‌وسیله متـخصص پوست  انجـام شود.