کلینیک پوست و مو و لیزر

صاحب کوثر

کاشت مـو و ابرو

کاشت مـو و ابرو

کاشت مـو:

کاشت مو بر اساس شرایـط هر بیمار و نظر پزشک به 3 روش FUT ، FIT و ترکیبی از هر دو انجام می شود که با استفـاده از کوچکترین واحد رویش مـو در سر یعنی واحد فولیکولی انجام می شود.

 

کاشت ابـرو :

کاشت ابـرو در افرادی که به دلایلی ابرو ندارند، مثل جای زخم، تاتو و... انجـام می شودکه باید به جهت وزاویـه خوب موهای کاشته شده دقت بسیـاری کرد.

از آنجایی که کاشت مـو و ابرو عملی بسیار حساس ودقیق است، حضور یک تیم با تجربـه در کنار پزشک متخصص پوست و مـو ضروری است.