کلینیک پوست و مو و لیزر

صاحب کوثر

دکتر افشین میرزایی

دکتر افشین میرزایی
فارق التحصیل دانشگاه ....
دارای بورد تخصصی ....
عضو انجمن متخصصین پوست و مو ایران