کلینیک پوست و مو و لیزر

صاحب کوثر

دکتر محمد صادق کلانتری

دکتر محمد صادق کلانتری
فارق التحصیل دانشگاه ....
دارای بورد تخصصی ....
عضو انجمن متخصصین پوست و مو ایران