کلینیک پوست و مو و لیزر

صاحب کوثر

دکتر سید فرزاد میر فلاح نصیری

دکتر سید فرزاد میر فلاح نصیری
فارق التحصیل دانشگاه ....
دارای بورد تخصصی ....
عضو انجمن متخصصین پوست و مو ایران